آخرین های وسترن

سریال مجریان قانون باس ریوز  2023 Lawmen Bass Reeves زیرنویس فارسی

سریال مجریان قانون باس ریوز 2023 Lawmen Bass Reeves زیرنویس فارسی

باس سوار جهنم می شود. عیسو تأثیر خشونت آمیزی بر باس می گذارد. باس از زنجیر خود فرار می کند، اما باید قربانی سختی کند.

2023 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 8.2 رتبه راتن تومیتوز 81 رتبه متاکریتیک 66
سریال اون کیسه سیاه کثیف  2022 That Dirty Black Bag زیرنویس فارسی

سریال اون کیسه سیاه کثیف 2022 That Dirty Black Bag زیرنویس فارسی

دو مرد در دنیایی متروک و وحشی با هم روبرو می شوند.

2022 |
ساخت ایتالیت
رتبه IMDB 8.6 رتبه راتن تومیتوز 80 رتبه متاکریتیک 7.8
سریال 1883 2021 1883 زیرنویس فارسی

سریال 1883 2021 1883 زیرنویس فارسی

خانواده داتون را در سفری به غرب از طریق دشت های بزرگ به سمت آخرین سنگر آمریکای مستعمره نشده دنبال می کند.

2021 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 8.9 رتبه راتن تومیتوز 89 رتبه متاکریتیک 69
سریال انگلیسی 2022 The English دوبله فارسی

سریال انگلیسی 2022 The English دوبله فارسی

زنی را دنبال می کند تا از مردی که او را مسئول مرگ پسرش می داند انتقام بگیرد.

2022 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 8 رتبه راتن تومیتوز 84 رتبه متاکریتیک 74
سریال پرنده خدای مهربان 2020 The Good Lord Bird زیرنویس فارسی

سریال پرنده خدای مهربان 2020 The Good Lord Bird زیرنویس فارسی

داستان سریال در مورد جان براون است که از دیدگاه پسر برده ای روایت میشود که در نهایت تبدیل به عضو تیم مخالف برده داری براون میشود و در یورش معروفی که د...

2020 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 7.9 رتبه راتن تومیتوز 98 رتبه متاکریتیک 84
سریال 1923 2023 1923 زیرنویس فارسی

سریال 1923 2023 1923 زیرنویس فارسی

اسپنسر و الکساندرا سفر طولانی خود را به مونتانا آغاز می کنند. بنر و ویتفیلد حرکت بعدی خود را برای کنترل دره طراحی می کنند. تینا تمام تلاش خود را می کن...

2023 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 8.6 رتبه راتن تومیتوز 90 رتبه متاکریتیک 67
سریال یلواستون 2018 Yellowstone زیرنویس فارسی

سریال یلواستون 2018 Yellowstone زیرنویس فارسی

یک خانواده دامدار در مونتانا با دیگرانی روبرو می شوند که به سرزمین آنها دست درازی می کنند.

2018 |
ساخت آمریکا
رتبه IMDB 8.3 رتبه راتن تومیتوز 84 رتبه متاکریتیک 57